|  Login

ACAS Board Of Directors

President:

Eddy Lin


Executive Director:

Jade Lin


Secretary:

Iih-Nan Chou


Treasurer:

Mei-Po Ko

Public Relations:

Lynn Lee      So-Fai Tsang   

Development:

     Ru-Ping Chen    Cho-Nang Teng


Directors:

Yi-Fang Hsieh   Howard Leong   Yueh- Er Wang     


Senior Advisor:

Li-Li Chen      Cheng-Min Shieh     Stephen Tang

 


Donations